Friendarin

03 July, 2012

Songs - Песни: 朋友 - Péngyǒu

朋友  - Péngyǒu - Friends - Друзья
Listen - Слушать:
[link - ссылка]
Lyrics under cut. - Слова под катом.

这些年一个人                                                        zhexie nian, yige ren
风也过雨也走                                                        feng ye guo, yu ye zou
有过泪有过错                                                        youguo lei, youguo cuo
还记得坚持甚么                                                    hai jide jianchi shenme

真爱过才会懂                                                         zhen aiguo, cai huidong
会寂寞会回首                                                         hui jimo,hui huishou
终有你终有梦在心中                             zhong you ni zhong you meng,zai xinzhong

朋友不曾孤单过                                                     pengyou buceng gudan guo
一声朋友你会懂                                                     yisheng pengyou ni huidong
还有伤还有痛                                                        haiyou shang haiyou tong
还要走还有我                                                        haiyao zou haiyou wo

这些年一个人                                                        zhexie nian, yige ren
风也过雨也走                                                        feng ye guo, yu ye zou
有过泪有过错                                                        youguo lei, youguo cuo
还记得坚持甚么                                                    hai jide jianchi shenme
真爱过才会懂                                                         zhen aiguo, cai huidong
会寂寞会回首                                                         hui jimo,hui huishou
终有你终有梦在心中                               zhong you ni zhong you meng,zai xinzhong

朋友一生一起走                                                    pengyou yisheng yiqi zou
那些日子不再有                                                    naxie rizi buzai you                 
一句话一辈子                                                        yiju hua, yibei zi  
一生情一杯酒                                                       yisheng qing yibei jiu
朋友不曾孤单过                                                     pengyou buceng gudan guo
一声朋友你会懂                                                     yisheng pengyou ni huidong
还有伤还有痛                                                        haiyou shang haiyou tong
还要走还有我                                                        haiyao zou haiyou wo

朋友一生一起走                                                    pengyou yisheng yiqi zou
那些日子不再有                                                    naxie rizi buzai you                 
一句话一辈子                                                        yiju hua, yibei zi                                                   
一生情一杯酒                                                       yisheng qing yibei jiu
朋友不曾孤单过                                                     pengyou buceng gudan guo
一声朋友你会懂                                                     yisheng pengyou ni huidong
还有伤还有痛                                                        haiyou shang haiyou tong
还要走还有我                                                        haiyao zou haiyou wo

No comments:

Post a Comment